PRAG – 6 dana – 175 KM

PRAG 1

PRAG – 6 dana – 175 KM

PRAG – 6 dana  – 8 MART

Termin: 07.03. – 12.03.2018. – 08.Mart DAN ŽENA .

Cijena Aranzmana: 175 KM

 

PRAG – DREZDEN – KARLOVE VARI PRAG je glavni grad Češke Republike, zauzima površinu od 496 km2 i broji nešto preko milion stanovnika. Prag spada u najočuvanije velike gradove Evrope. Godine 1992. UNESCO je staro jezgro Praga (866 ha) stavio pod svoju zaštitu. Vltava je reka koja protiče kroz Prag u dužini od 30 km sa maksimalnom širinom od 330 m. “Grad stotinu tornjeva”, “San u kamenu”, “Istočni Pariz”, “Zlatni grad”… Samo su neki od epiteta koji simbolizuje tradiciju i lepotu ovog jedinstvenog grada. Jedan i jedini! Prag. Popnite se na zidine nekog od dvoraca i sagledajte “na dlanu” panoramu grada, koja će Vam zauvek ostati u srcu. Dozvolite sebi da se zaljubite u Prag…

PROGRAM PUTOVANJA:

1. dan (srijeda) SARAJEVO Noćna vožnja kroz Mađarsku uz pauze za obavljanje graničnih formalnosti i po potrebi grupe.(Mogucnost presjedanja na granici sa Srbijom).

2. dan (cetvrtak) PRAG – HRADČANI

Odlazak na razgledanje Hradčana, bez ulaska, uz pratnju stručnog vodiča. Najtoplije preporučujemo udobnu obuću jer, srce starog Praga obilazimo pješice. Prolazimo pored Strahovskog manastira u kom je čuvena biblioteka, prelepe Loretanske crkve, Praškog dvorca Hrad, ući ćemo u katedralu Sv. Vita, stare kraljevske palate, bazilike Sv. Đorđa i po izlasku iz zidina videti Prag kao na dlanu. Lagano ćemo otići do Karlovog mosta  a zatim se upoznamo sa statuama Karlovog mosta. Tu, na sredini mosta pridružićemo se milionima turista i zamisliti želju zagledani u Vltavu, a onda nastaviti prema starom jezgru Praga. Slobodno vrijeme za individualna razgledanja i šetnju. Preporučujemo i fakultativni odlazak na vožnju brodom po Vltavi. U popodnevnim satima smještaj u hotel i kraći odmor od puta a zatim zajednički odlazak do centra sa pratiocem grupe. Noćenje.

3. dan (petak) PRAG – KARLOVE VARI (fakultativno) Doručak. Slobodan dan u toku kojeg preporučujemo fakultativni odlazak u Karlove Vari i obilazak čuvene banje i njenih kolonada. Povratak u Prag. Slobodno popodne za individualne aktivnosti. Noćenje.

4. dan (subota) PRAG – DREZDEN (fakultativno) Doručak. Mogućnost fakultativnog odlaska do bajkovitog Drezdena, grada podignutog iz pepela čije su znamenitosti ponovo izgradjene u retro stilu. Opera Semper koja ponosito krasi Theaterplatz, Palata Zwinger koja će Vas vratiti u vrijeme vladara Alberta Jakog. Bogorodičina protestantska crkva i Dvorska rimokatolička crkva, koje su se vijekovima borile za prestiž medju hrišćanskim vijernicima. Priča o Carskoj palati… Slobodno vrijeme iskoristite za odličan šoping ili šetnju po centru grada do povratka za Prag. Slobodno vrijeme u Pragu. Noćenje.

5. dan (nedelja) PRAG Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vrijeme za individualne aktivnosti i individualni obilazak Praga, do polaska za Bosnu i Hercegovinu. Noćna vožnja preko Slovačke i Madjarske…

6. dan (ponedeljak) SARAJEVO Dolazak u mjesto polaska u jutarnjim satima. (Kraj usluga).

Cijena aranžmana: 175 KM

USLOVI PLAĆANJA I OSTALE NAPOMENE:

Plaćanje se vrši u  protivvrijednosti po prodajnom kursu Unicredit Banke na dan uplate.

USLOVI PLAĆANJA: • 40 % PRILIKOM REZERVACIJE, OSTATAK 20 DANA PRED PUT. •

CIJENA ARANŽMANA OBUHVATA:

* prevoz autobusom turističke klase (visokopodni ili duble decker,klima,audio/video oprema) navedenim relacijama

*smeštaj na bazi 3 noćenja sa doručkom (kontinentalni švedski sto) u hotelu 3* u 1/2, 1/2+1 standardnim sobama.

* obilaske prema programu (Prag – panorama grada)

* troškove organizacije i vođstva puta

* usluge strucnog pratioca grupe tokom putovanja

CIJENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

* ulaznice i fakultativne izlete

* individualne troškove

* putno osiguranje

CIJENE FAKULTATIVNIH IZLETA:

Fakultativni izleti (minimum za realizaciju 30 prijavljenih putnika, moguće je realizovati izlete i uz manji broj prijavljenih putnika uz njihovu saglasnost za korekciju cijene):

* izlet za Karlove Vari – 25€

* izlet za Drezden – 30€

* krstarenje Vltavom 1 sat – 10€ OPISI HOTELA:

Hotel Globus 3* – http://www.hotel-globus.cz/en/ Nalazi se na liniji gradskog prevoza. Ima 156 soba, restoran i bar. Svaka soba ima tus/WC, TV, telefon.

Hotel BW Amedia 3* – www.bestwestern-ce.com/amediapraha Nalazi se na liniji gradskog prevoza. Ima 192 sobe, restoran i bar. Svaka soba ima tus/WC, TV, telefon.

Hotel Krystal 3* – http://www.prague-hotel-krystal.cz/ Nalazi se na liniji gradskog prevoza. Ima 374 sobe, restoran i bar. Svaka soba ima tus/WC, TV, telefon.

Hotel Albion 3* – http://albionhotel.cz/ Nalazi se oko 6 km od centra. Hotel ima 290 soba, restoran i bar. Svaka soba ima tus/WC, TV, telefon.

Olympik 4* – http://www.olympik.cz/ Nalazi se oko 5km od centra. Hotel ima 306 soba, restoran i bar. Svaka soba ima tus/WC, TV, telefon. Olympik Tristar 3* – http://www.olympik.cz/ Nalazi se oko 5km od centra. Hotel ima 280 soba, restoran i bar. Svaka soba ima tus/WC, TV, telefon.

Hotel A&O 3*- https://www.aohostels.com/en/prague/prag-metro-strizkov/ Nalazi se na 5min od stanice Strizkov. Hotel ima restoran i bar. Svaka soba ima tus/WC.

Fortuna City 3* – http://www.hotelfortunacityprague.com/ Hotel ima restoran i bar. Svaka soba ima tus/WC, TV, telefon. Fortuna West 3* – http://www.hotelfortunawestprague.com/ Nalazi se u blizini tramvajske stanice koja vodi do centra grada. Hotel ima restoran i bar. Svaka soba ima tus/WC, TV, telefon.

Hotel Top 4* – http://www.tophotel.cz/ Nalazi se oko 9km od centra. Hotel ima 810 soba, restoran, bar, zatvoreni bazen. Svaka soba ima tus/WC, TV, telefon.

Hotel Juno 3* – http://www.hoteljuno.cz/uvod Nalazi se oko 12min voznje do centra. Hotel ima 258 soba i restoran. Svaka soba ima tus/WC, TV, telefon.

Hotel Praga 1885 4* www.praga1885.cz Hotel se nalazi na oko 15min od centra. Hotel ima 42 sobe i restoran. Svaka soba ima tus/WC, TV, telefon.

NAPOMENA ZA HOTEL:

Potpisivanjem Ugovora o putovanju stranka prihvata svaki hotel odgovarajuće kategorizacije i opisa navedenog u Programu putovanja. Organizator odmah po zvaničnoj potvrdi rezervacije od strane partnera, obavještava putnike o nazivu hotela putem emaila: info@royals-travel.com

DOPLATA ZA 1/1 SOBU: 80% OD CIJENE ARANŽMANA

VIZE: * Svi putnici, državljani BiH, koji poseduju nove biometrijske (crvene) pasoše, mogu putovati BEZ VIZA u skladu sa odlukom Savjeta Ministara EU.

Organizator ne snosi odgovornost i nije dužan upoznati putnike državljane drugih država na uslove (vizne, carinske, zdravstvene i dr.) koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, već je obaveza stranog državljanina da se informiše kod nadležnog konzulata i da Putnik sam potrebne uslove i isprave obezbedi blagovremeno i uredno.

NAPOMENE U VEZI SMJEŠTAJA:

* U smještajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 16:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova.

Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smještajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smještajnih objekata

* Neki od dopunskih sadržaja smještajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj…)

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA: Fakultativni izleti nisu obavezni dio programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cijena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.

OPŠTE NAPOMENE: Putnik je dužan proveriti 2 dana prije putovanja tačno vrijeme, mjesto polaska i naziv hotela Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usljed nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…) Svaka promjena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mjesto u autobusu, koje mu dodjeli agencija i naknadne izmene nisu moguće. Organizator putovanja može promeniti ugovorenu cijenu ako je poslje zaključenja ugovora došlo do promjena u cijenama hotela,tarifama prevoznika,poremećaja i promjena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga. Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vrijemena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi ovijere računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE) Maloljetni putnici prilikom putovanja moraju imati ovjerenu saglasnost roditelja Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi